Usługi księgowe

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe już od etapu rejestracji działalności. Załatwiamy formalności rejestracyjne. Pomagamy przy wyborze formy opodatkowania. Współpracę proponujemy na prostych i przejrzystych zasadach bez ukrytych kosztów czy dodatkowych opłat. Nasza cena już wszystko zawiera.


Świadczymy usługi księgowe w następującym zakresie:

księga przychodu-rozchodu Racibórz

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
ryczałt Racibórz

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • ewidencje środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Usługi dodatkowe

 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności,
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
 • rejestracja działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie przelewów dla klienta,
 • sporządzanie zeznań rocznych dla firm PIT-36/36L, PIT-28
Obsługa kadrowo płacowa

Obsługa kadrowo płacowa

 • pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4, PIT 11 ],
 • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • przygotowywanie deklaracji PFRON,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, US
 • nadzór nad dokumentacją kadrową

Szczegółowy zakres obowiązków stron może być odmiennie uregulowany w zawartych indywidualnie umowach.